Aplinkos ministerijos iniciatyva buvo parengtas naujas
daugiabučių namų atnaujinimo programos
įgyvendinimo modelis, kuris, visų pirma yra skirtas
energinio efektyvumo didinimui.

Aplinkos ministerijos iniciatyva buvo parengtas naujas
daugiabučių namų atnaujinimo programos
įgyvendinimo modelis, kuris, visų pirma yra skirtas
energinio efektyvumo didinimui.

Apie mus

Teisinė informacija

Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įregistruota 2007-03-21.

Įstaigos tikslai:

 • tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą;
 • skatinti efektyvų energijos vartojimą pastatuose ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo;
 • prisidėti prie pastatų renovacijos rinkos plėtros;
 • skatinti gyventojus tinkamai prižiūrėti savo būstą ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą.

Siekiant užsibrėžtų tikslų įstaigos pagrindiniai uždaviniai yra šie:

 • administruoti efektyvaus energijos vartojimo pastatuose projektus;
 • plėtoti ryšius su savivaldybėmis, valstybės institucijomis, kitomis Lietuvos, Europos Sąjungos bei tarptautinėmis organizacijomis (institucijomis).

Įstaiga, siekdama pagrindinių tikslų, vykdo šią veiklą:

 • informacijos sklaida bei marketingas;
 • konsultacinė, šviečiamoji veikla;
 • rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
 • plėtojimas;
 • kita Lietuvos Respublikos įstatymais ne draudžiama veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais.
2014 © VšĮ "Atnaujinkime miestą"". Visos teisės saugomos. Panerių g. 20, Vilnius, tel. (8 5) 250 3408, el.paštas: info@amiestas.ltE-solution: Reladus