Aplinkos ministerijos iniciatyva buvo parengtas naujas
daugiabučių namų atnaujinimo programos
įgyvendinimo modelis, kuris, visų pirma yra skirtas
energinio efektyvumo didinimui.

Aplinkos ministerijos iniciatyva buvo parengtas naujas
daugiabučių namų atnaujinimo programos
įgyvendinimo modelis, kuris, visų pirma yra skirtas
energinio efektyvumo didinimui.

Naujienos

Renovacijos kainos 20 proc. mažesnės nei planuota

Būsto energijos taupymo agentūros (toliau – BETA) duomenimis, įgyvendinant daugiabučių atnaujinimo projektus rangos darbų kainos yra apie 20 proc. mažesnės už skaičiuojamąjį rinkos kainų vidurkį. Šie duomenys gauti atlikus š.m. rugpjūčio mėn. įvykusių rangos darbų pirkimų analizę, kurios metu buvo lyginamos investiciniuose planuose numatytos kainos su „tikrosiomis“, t.y. už kiek realiai nuperkami darbai.

Atliekant per CPO LT elektroninį katalogą įvykusių pirkimų analizę, buvo vertinami pagrindinių renovacijos metu įgyvendinamų priemonių – cokolio šiltinimo, tinkuojamo ir vėdinamo fasadų sienų bei sutapdinto stogo šiltinimo – įkainiai. Rezultatai parodė, kad visų šių priemonių planuotos ir „realios“ kainos skiriasi penktadaliu. (detalūs duomenys – lentelėje Nr.1.)

„Agentūros specialistų atliktos analizės rezultatai – pirmiausia svarbi žinia antrojo renovacijos etapo dalyviams, kurių didžioji dalis šiuo metu rengiasi investicijų planų pritarimui gyventojų susirinkimuose. Vertindami investicijų plane pateikiamą renovacijos kainą ir prieš priimdami galutinį sprendimą, jie turėtų atsižvelgti į tai, kad ta suma anaiptol nėra galutinė, kuri, kaip rodo naujausi duomenys, gali sumažėti net penktadaliu“, – tvirtina BETA Valius Serbenta.

Pasak V. Serbentos, kainos sumažėjimas pirkimų metu, žinoma, nėra taisyklė, ypač tuomet, kai kalbame apie netinkamai ar gerokai anksčiau parengtus investicijų planus. „Aišku, jei investicijų projektas parengtas prieš 2 – 3 metus, kai kainos statybų rinkoje vien per praėjusius metus augo 20 – 30 proc., tai natūralu, jog jos ne tik kad nesumažės, bet greičiausiai tokiam projektui neatsiras ir rangovas“, – tęsė mintį BETA direktorius.

Investicijų projektų rengėjai rangos darbų kainas skaičiuoja pagal UAB „Sistela“ specialiai daugiabučių atnaujinimui parengtą kainyną. Jame yra pateiktos visos galimos atnaujinimo darbų išlaidos, kurios gali būti patiriamos vykdant pastatų konstrukcijų atnaujinimo darbus. Statybos darbų kaina apskaičiuota įvertinant numatomas tiesiogines išlaidas, susijusias su pastato konstrukcijų atnaujinimu arba pakeitimu, taip pat netiesiogines išlaidas, kurias galima būtų priskirti pastatų atnaujinimo statybos darbams.

UAB „Sistelos“ specialiai daugiabučių renovacijai skirtas kainynas rengiamas du kartus per metus.

LENTELĖ Nr.1

PRIEMONĖS/ ĮKAINIAI Investicijų plane numatyti įkainiai (kv.m.) Įvykusių pirkimų įkainiai (kv.m.)
Cokolio šiltinimas žemiau grunto lygio 300 – 320 Lt 250 – 300 Lt
Tinkuojamo fasado sienų šiltinimas 300 – 320 Lt 230 – 250 Lt
Vėdinamo fasado sienų šiltinimas 380 – 400 Lt 300 – 330 Lt
Sutapdinto stogo šiltinimas 270 – 290 Lt 220 – 260 Lt
2014 © VšĮ "Atnaujinkime miestą"". Visos teisės saugomos. Panerių g. 20, Vilnius, tel. (8 5) 250 3408, el.paštas: info@amiestas.ltE-solution: Reladus