Aplinkos ministerijos iniciatyva buvo parengtas naujas
daugiabučių namų atnaujinimo programos
įgyvendinimo modelis, kuris, visų pirma yra skirtas
energinio efektyvumo didinimui.

Aplinkos ministerijos iniciatyva buvo parengtas naujas
daugiabučių namų atnaujinimo programos
įgyvendinimo modelis, kuris, visų pirma yra skirtas
energinio efektyvumo didinimui.

Naujienos

Renovacijos kainos mažesnės už skaičiuojamąjį rinkos vidurkį

Būsto energijos taupymo agentūros (toliau – BETA) duomenimis, įgyvendinant daugiabučių atnaujinimo projektus atskirų rangos darbų kainos mažesnės už skaičiuojamąjį rinkos kainų vidurkį. Šie duomenys gauti atlikus lapkričio mėn. įvykusių rangos darbų pirkimų analizę, kurios metu buvo lyginamos investiciniuose planuose numatytos kainos, skaičiuojamos pagal UAB „Sistela“ rengiamą kainyną, su „tikrosiomis“, t.y. už kiek realiai buvo nupirkti darbai.

Atliekant per CPO LT elektroninį katalogą įvykusių pirkimų analizę, buvo vertinami pagrindinių renovacijos metu įgyvendinamų priemonių – tinkuojamo ir vėdinamo fasadų sienų šiltinimo, langų keitimo, stogo šiltinimo bei šilumos punkto modernizavimo – įkainiai. Rezultatai parodė, kad šių priemonių kainos naujausiame UAB „Sistela“ kainyne ir paskutiniuose rangos darbų pirkimuose skiriasi iki 15 proc. (detalūs duomenys – lentelėje Nr.1)

„Šie rezultatai – pirmiausia svarbi žinia antrojo renovacijos etapo dalyviams, kurių nemaža dalis šiuo metu rengiasi investicijų planų pritarimui gyventojų susirinkimuose. Vertindami investicijų plane pateikiamą renovacijos kainą ir prieš priimdami galutinį sprendimą, jie turėtų atsižvelgti į tai, kad ta suma anaiptol nėra galutinė, kuri, kaip rodo naujausi duomenys, gali sumažėti ir 15 proc.“, – tvirtina Edvardas Petrauskas, BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas.

Investicijų projektų rengėjai rangos darbų kainas skaičiuoja pagal UAB „Sistela“ specialiai daugiabučių atnaujinimui parengtą kainyną. Jame yra pateiktos visos galimos atnaujinimo darbų išlaidos, kurios gali būti patiriamos vykdant pastatų konstrukcijų atnaujinimo darbus. Statybos darbų kaina apskaičiuota įvertinant numatomas tiesiogines išlaidas, susijusias su pastato konstrukcijų atnaujinimu arba pakeitimu, taip pat netiesiogines išlaidas, kurias galima būtų priskirti pastatų atnaujinimo statybos darbams.

UAB „Sistelos“ specialiai daugiabučių renovacijai skirtas kainynas rengiamas du kartus per metus.

Pasak E. Petrausko, neseniai pasirodžiusio naujausio „Sistelos“ kainyno, kuriame pateikiamos pastatų atnaujinimo darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos pagal 2014 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas, analizė rodo, jog per pastarąjį pusmetį statybos darbų kainos nepakito.

LENTELĖ Nr.1

PRIEMONĖS/ ĮKAINIAI UAB „Sistela“ kataloge pateikti įkainiai (kv.m.) Įvykusių pirkimų įkainiai (kv.m.) Kainų skirtumas (proc.)
Tinkuojamo fasado sienų šiltinimas 259 Lt be PVM 233 Lt be PVM    -10 proc.
Vėdinamo fasado sienų šiltinimas 325 Lt be PVM 282 Lt be PVM    -13 proc.
Langų keitimas 516 Lt be PVM 484 Lt be PVM    -6 proc.
Stogo šiltinimas 235 Lt be PVM 215 Lt be PVM    -8 proc.
Šilumos punkto modernizavimas 106 Lt be PVM 90 Lt be PVM    -15 proc.

 

 

 

2014 © VšĮ "Atnaujinkime miestą"". Visos teisės saugomos. Panerių g. 20, Vilnius, tel. (8 5) 250 3408, el.paštas: info@amiestas.ltE-solution: Reladus